Marion van Duinen

Ik ben gevraagd om mee te denken met het bestuur. Een frisse blik van buiten, zonder verantwoordelijkheden of directe banden met de Afrikaanse mensen.

Voor de bestuursleden van een kleine organisatie zijn de financiële- en inhoudelijke verantwoordelijkheden zwaar.
De landelijke- en internationale “goede doelen” zijn nu vooral gericht op de praktische bestrijding van Covid-19. De plaatselijke sponsoractiviteiten, zoals de gastlessen en sponsorlopen voor basisscholen, de kerstkuiertocht en speelgoedmarkt zijn stilgelegd.
Een inhoudelijke afweging dient genomen te worden. Zijn de projecten in Matamba voldoende zelfstandig en geborgd om verder te kunnen. En misschien kunnen worden “losgelaten”.

Kortom: werken aan verzelfstandiging van de projecten in het prachtige Matamba.