Doelstelling

Voorgaande jaren:

Huidige doelstellingen: Doelstelling Stichting Matamba 2012

 • In Matamaba blijft de nood hoog. Na een succesvol 2011 hebben we ook voor 2012 een doel gesteld. Het zou mooi zijn als we dit jaar een keuken kunnen aanschaffen in het ziekenhuis voor de familie van de patiënten. Het is gebruikelijk dat de familie zelf de zorg voor de patiënten op zich neemt. We willen ook de weeskinderen niet in de steek laten en zorgen voor schoenen, voeding en medicijnen.

  Een mooi doel dat ook binnen ons bereik ligt…

 

De gestelde en behaalde doelen voor 2011:

 • In 2011 hopen we van de Tanzaniaanse overheid de status Health Care Center te krijgen. 
  In juli 2011 is dit doel gerealiseerd: het St. Johns Hospital heet vanaf nu het St. John's Health Center en is geregistreerd bij de Tanzaniaanse overheid.
 • In samenwerking met de MIVA schaffen we voor het ziekenhuis een auto aan. De samenwerking met MIVA is helaas niet succesvol geweest. 
  In samenwerkring met BEGECA, een Duitse organisatie die zich bezig houdt met ontwikkelingswerk hebben we in december 2011 een multifuncionele auto kunnen bestellen. 
  De bijdrage van de Stichting Matamba bedraagt 29.901,00 euro.

Foto: de multifuncionele auto voor het ziekenhuis.

 • In een deel van het ziekenhuis gaan de bewoners een keuken installeren waar de familie van de opgenomen patienten een maaltijd kunnen bereiden. 
  Dit doel schuiven we door naar 2012
 • We ondersteunen een weeshuis waar 98 weeskinderen wonen waarvan de meesten HIV besmet zijn.
  Dit doel hebben we kunnen realiseren door een subsidie van WereldWijd voor Kinderen.
  98 weeskinderen worden een jaar lang gevoed, gekleed en krijgen onderwijs.

Foto: het uitreiken van de kleding en de voorraad voedsel: mais en bonen.

 • We dragen bij aan de noodzakelijke ondersteuning van arme families. 
  De Stichting Matamba stelt een forfait bedrag beschikbaar die father Albert naar eigen goed dunken kan besteden aan arme families.
 • Restylen huidige website www.stichting-matamba.nl: 
  gerealiseerd in december 2011