Media

Over de stichting

Over het St. John's Hospital

Jaarverslagen

Documenten

Gegevens ANBI instelling Stichting Matamba

Algemeen:
Naam van de stichting: Stichting-Matamba
Nummer: :812215102
KvK-nummer: 08115497

Contactgegevens:
E-mail: stichting-matamba@outlook.com
Adres: Boddenstraat 38, 7607 BN  ALMELO
Tel.: 06-20988147
www.stichting-matamba.nl

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Cobi Noordhoff - v d Pol
2de Voorzitter: Dorien Goedhart
Secretaris: Joke Pezie
Penningmeester: Gerrit van Huizen
Lid: Jannie van der Weide-Bal
Lid: Michel Coumans

Doelstelling
Het doel van de Stichting Matamba is de nodige zorg, in de breedste zin van het woord, te verlenen aan de bevolking van het dorp Matamba. In het dorp is, met financiering door de Stichting Matamba, in november 2008 een Health Centre geopend. In de regio Matamba wonen veel weeskinderen die aan de zorgen van families in het dorp zijn toevertrouwd. Het project voor de weeskinderen "Childrenwing" is in oktober 2013 gestart met 20 kinderen. Inmiddels is dit uitgegroeid naar 27 kinderen. In 2016 is een nieuw project gestart: een naaischool waar jonge meisjes een opleiding kunnen volgen in het maken en herstellen van kleding. Het is een 2-jarige opleiding. Aan het eind van de cursus krijgen de meisjes een certificaat. 

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting Matamba ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ook alle vrijwilligers die activiteiten verrichten, doen dat op basis van vrijwilligheid en niemand ontvangt een salaris of vergoeding. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag.
De achterliggende jaren ontwikkelden we activiteiten die gericht waren op het genereren van gelden om de projecten in Matamba te financieren. Ook de komende jaren zullen we deze activiteiten voortzetten. 

Werven van donateurs en sponsoren door:

- rechtstreekse benadering:
   - Cordaid
   - Wilde Ganzen
- sponsoractiviteiten
   - Vastenactie
   - Speelgoed- en boekenmarkt
   - Kerstkuiertocht
   - Meet and eat
- lezingen

Verkort beleidsplan:
De Stichting Matamba wil de nodige zorg verlenen aan de bevolking van Matamba en omgeving. De activiteiten van de stichting zijn vooral gericht op de financiële ondersteuning van het Health Centre en het project voor 27 weeskinderen. Het streven van de Stichting Matamba is dat iedereen toegang krijgt tot gezondheidszorg en er meer welzijn is, in brede zin, voor alle kinderen en volwassenen.

De Stichting Matamba wil samen met de dorpsbewoners zorgen voor een veilig klimaat voor 27 weeskinderen. Het kinderproject biedt weeskinderen een kans door hen op te laten nemen in gezinnen en deze te ondersteunen op het gebied van onderdak, voeding, medische zorg, onderwijs en juridische ondersteuning. Het doel is de weeskinderen te ondersteunen en hen de mogelijkheid te bieden om uit te groeien tot goed opgeleide volwassenen, waardoor zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan hun gemeenschap.

Financieel verslag en samenvatting boekhouding

>Financieel verslag 2013
>Samenvatting boekhouding 2013

>Financieel verslag 2014
>Samenvatting boekhouding 2014

>Financieel verslag 2015
>Samenvatting boekhouding 2015

>Financieel verslag 2016
>Samenvatting boekhouding 2016

>Financieel verslag 2017
>Samenvatting boekhouding 2017

>Kascontrole 2018
>Financiële verantwoording 2018

Eindejaarsbrief:

>2013

>2014 

>2015

>2016

>2017

>2018