Media

Nieuwsarchief

Activiteiten

Overzicht laatste nieuwsberichten:

Nieuwsbericht Stichting Matamba

Stichting Matamba in corona tijd

17 June 2020

Het jaar 2020 is voor de Sichting Matamba wel op een vreemde manier begonnen.

Er waren 2 werkbezoeken naar Matamba gepland voor de 1e helft van het jaar 2020. Helaas is daar door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus een streep doorgezet.

Ontwikkelingen in Nederland

Brillenproject
In februari zijn er door bestuur- en stuurgroep leden van de stichting tezamen met vrijwilligers heel veel brillen gepoetst en op sterkte geselecteerd. Deze brillen zouden meegenomen worden naar Matamba.

In april zouden opticien Michiel Noordhoff en arts Lydia Havekes vertrekken naar Matamba en het district Makete om daar gedurende 14 dagen weer veel mensen van brillen te voorzien. Helaas werd in maart 2020 door de WHO (World Health Organisation) een wereldwijde coronapandemie afgekondigd en is het sociale leven in veel landen door lock down maatregelen stilgelegd. Het zou betekenen dat, als Michiel en Lydia naar Matamba zouden zijn vertrokken, zij daar eerst 14 dagen in quarantaine moesten verblijven, terwijl hun bezoek maar 14 dagen zou duren. De reis is dus niet doorgegaan maar wordt uitgesteld tot een beter tijdstip. 

Stichting PUM
Stichting PUM (Programma Uitzending Managers) deelt kennis om het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden te laten groeien. Zij geeft ondernemers advies over duurzame ontwikkelingen van hun bedrijf. Hun medewerkers zijn vrijwilligers.

Vanuit onze stichting is er een vraag gegaan naar stichting PUM om een analyse te maken van het St John's Health Centre en ons te helpen met adviezen voor problemen die daar werden geconstateerd. Mevrouw Linda Jansman van PUM is naar Matamba gereisd waar zij 3 weken is geweest. Daar heeft zij met iedereen gesproken.

Ondertussen zijn het mondelinge en schriftelijke analyseverslag al bij ons bestuur binnengekomen.

Enige adviezen/aanbevelingen van stichting PUM:

 • De administratie van het ziekenhuis moet beter op orde worden gebracht.
 • Formulieren voor BIMA registratie beter in laten vullen zodat mensen meer vergoed krijgen. Er worden op dit moment te veel fouten gemaakt. School 2 werknemers
  daarin, die daarop toe gaan zien.
 • Leg de financiële situatie uit aan werknemers b.v. als het gaat over de aanschaf van medicatie.
 • Zorg voor een omgeving met goede hygiëne.
 • Probeer je PR en marketing goed op poten te zetten.
 • Plan klinische lessen in (dit gebeurt nu al).
 • Praat met het personeel, zodat iedereen zich meer bewust is van de professionele houding.
 • Probeer gebruik te gaan maken van zonne-energie. De elektriciteit valt nu namelijk regelmatig uit, plus de kosten.
 • Het internet moet absoluut verbeterd worden.
 • Probeer zo goedkoop mogelijk materialen voor het ziekenhuis aan te schaffen, zoals een zuurstofapparaat, betere anesthesiemiddelen etc.
 • De 3e arts en hoofdverpleegkundige moeten een eigen kantoor krijgen.

Wilde Ganzen
Een aantal jaren geleden verkreeg onze stichting sponsorgelden uit de Vastenacties van de Pancratius parochie in Tubbergen. Omdat we maximaal drie keer een beroep op de Vastenactie konden doen is dat niet meer mogelijk. Ook de bijdragen van Wereld Wijd Voor Kinderen gaan na een aantal jaren gestopt worden. Voor ons was het dus zaak om nieuwe sponsoren te vinden en hebben we contact opgenomen met stichting Wilde Ganzen.

Wilde Ganzen is een organisatie die wereldwijd kleine ontwikkelingsprojecten steunt, die gezamenlijk zijn opgezet door mensen ter plekke én ondernemende Nederlanders.

Om in aanmerking te komen voor financiële steun van Wilde Ganzen moet er in Matamba een bestuur geformeerd worden dat geregistreerd is bij de overheid. Daarover is vaak contact geweest met father Albert Mligo. Ongeveer 3 jaar geleden is er al een symposium geweest in Matamba waar de sleutelfiguren uit de gemeenschap Matamba aan deel hebben genomen. Voor de stichting Matamba was deze eis van Wilde Ganzen dan ook niet vreemd maar meer een logisch vervolg op het symposium.

De begroting voor het formeren van een bestuur, het organiseren van een PME-training en de financiering van (een deel) van de kosten voor de weeskinderen is inmiddels naar Wilde Ganzen toegestuurd en we gaan kijken of er een samenwerking mogelijk is.
 

Bezoek van onze voorzitter Cobi Noordhoff aan Matamba.
In de maand juli zou voorzitter Cobi Noordhoff van onze stichting naar Matamba vertrekken, waar zij aanwezig hoopte te kunnen zijn bij de start van het formatieproces van een bestuur. Daarnaast zou zij, zoals zij ieder jaar doet, met veel mensen in gesprek gaan en allerlei activiteiten organiseren. Bijvoorbeeld het organiseren van een voetbaltoernooi voor de gemeenschap.

Helaas kan ook Cobi niet vertrekken vanwege het coronavirus.
 

Ontwikkeling in Matamba

Coronavirus
Het coronavirus is ook in Afrika aanwezig en heeft in de hoofdstad van Tanzania al veel slachtoffers gemaakt. In Matamba was er slechts 1 persoon besmet en die is onmiddellijk in quarantaine gegaan.

Ook in Matamba zijn er lock down maatregelen genomen. Vanwege het virus zijn er geen kerkdiensten binnen de gemeenschap. Ook zijn de scholen dicht en zijn de kinderen thuis.

De fysiotherapeute, die werkzaam is in Matamba, is op dit moment niet gestopt met haar werk vanwege het coronavirus, maar ze werkt onder strikte coronaregels.

Er is contact tussen de Nederlandse fysiotherapeute, die vorig jaar 3 maanden in Matamba heeft gewerkt, en de lokale fysiotherapeute. Er heeft overdracht van patiëntjes plaatsgevonden.

Het formeren van een bestuur kan vanwege het virus op dit moment ook niet in gang worden gezet. 

Weeskinderen
De kinderen die examen hebben gedaan en de school hebben verlaten, worden niet meer financieel ondersteund. Als de weeskinderen verder willen studeren kijken we wat binnen het huidige budget mogelijk is.

 

We hopen als stichting van ganser harte dat in de tweede helft van 2020 de afspraken en andere ontwikkelingen die op het programma stonden, alsnog door kunnen gaan.

 

Dorien Goedhart

Almelo, 16 juni 2020