Media

Nieuwsarchief

Activiteiten

Nieuwsbericht Stichting Matamba

Stichting Matamba het doel voor de vastenactie 2014 in Wierden

19 October 2013

Dinsdagavond 15 oktober jl. had ik overleg met de gezamenlijke kerken in de gemeente Wierden in de Pastorie van de Sint Jan de Doper Parochie. Een prachtige avond, met prachtige mensen!

Het project voor de weeskinderen in Matamba is het goede doel voor de Vastenactie in 2014 in Wierden. Donateurs van de Stichting Matamba die in Wierden wonen, hebben voor ons een aanvraag hiertoe ingediend en de organisatie van de Vastenactie heeft voor de weeskinderen gekozen. Daar zijn we natuurlijk heel dankbaar voor.

Ik meen er goed aan te doen iedereen op deze manier te informeren want er komen nogal wat publieksacties aan. Ik zou het vervelend vinden als je het van je buren, vrienden, familie of uit de krant zou moeten lezen.

Acties zoals:

Artikel in de plaatselijk en regionale kranten en kerk- en schoolbladen.
Spaardoosjes die verspreid worden evenals vastenactie-enveloppen.
Deelname aan de liturgie.
Presentaties op scholen en tijdens vieringen.
We moeten voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw van het basisonderwijs lesmodules schrijven. Gelukkig hebben we veel (professionele) vrijwilligers die een handje helpen.
Posters.
Gezamenlijke maaltijd met Wierdenaren in het St. Jansgebouw op midvasten op 26 maart 2014. (waarbij je van harte uitgenodigd bent)
Vastenweekenddienst in St. Jan de Doper, hervomde kapel en gereformeerde kerk op 22 maart.
10 mei: overhandigen van de cheque. We hopen dat fr. Albert Mligo deze zelf in ontvangst kan nemen.
Tijdens zijn verblijf in Nederland zal fr. Albert ook gastlessen geven op scholen en preken in de kerk.
De Mariaschool heeft al toegezegd deel te willen nemen. De andere scholen zijn benaderd. Ook het openbaar onderwijs heeft interesse getoond. Niet onder het thema “Vastenactie” maar als project in een DerdeWereldland.