Media

Nieuwsarchief

Activiteiten

Overzicht laatste nieuwsberichten:

Nieuwsbericht Stichting Matamba

Foto's kerstkuieren 2013

29 December 2013

De kuiertocht zit er weer op en de eerste foto's staan inmiddels online! Met dank aan Michel Coumans.

> bekijk de foto's

Nieuwsbericht Stichting Matamba

Weeskinderenproject in Matamba krijgt vorm!

04 August 2013

Er is dubbel goed nieuws voor de Stichting Matamba:: de officiële toekenningsbrief van WereldWijdVoorKinderen (WWvK) is binnen en er is een deskundige maatschappelijk werkster, die het project met de weeskinderen in Matamba uit gaat voeren.

Op 8 juli jl. hebben we de officiële toekenningsbrief van WereldWijdvoorKinderen (WWVK) ontvangen. Het bestuur van WWvK heeft in de vergadering van 14 juni jl. besloten dat zij de projectondersteuningsaanvraag van de Stichting Matamba gaan honoreren.

De operationele kosten voor 20 weeskinderen zowel de laatste drie maanden in 2013 als in 2014 worden door WWvK gedragen. We kopen een bestaand huisje dat op een ruime kavel staat. Het huisje wordt geschikt gemaakt voor vrijwilligers en stagieres die hier in kunnen verblijven om zinvol werk te gaan doen voor de weeskinderen of in het Health Center. WE KUNNEN VAN START! Naast het in stand houden van het Health Center kunnen we van hier uit ook de weeskinderen gaan helpen.

Een fantastisch begin. Fr. Albert Mligo, coördinator van het project in Matamba, heeft een maatschappelijk werkster gevonden die het project uitgaat voeren, incl. de financiele verantwoording en de rapportage voor ons en voor WWvK. Het is zr. Ancilla. Fred en ik hebben haar tijdens ons laatste werkbezoek ontmoet: het is een lieve vrouw, maar ook figuurlijk een “stevige” tante. Dat is ook wel nodig. Zij heeft 15 jaar ervaring met het werken met weeskinderen in het kinderhuis, dat wij vorig jaar bezocht hebben. Zr Ancilla heeft vanwege haar grote inzet een onderscheiding gekregen van de Tanzaniaanse overheid. Ze is ook verpleegkundige. Wij zijn heel blij dat ze het wil gaan doen!

De eerste drie weken van oktober komt er een (vrijwillig) medisch team vanuit Amerika naar Matamba. Wij hebben contact met deze groep en weten van elkaar wie, wat, doet in Matamba. Het medisch team begeleidt een container met medische apparatuur dat door een ziekenhuis beschikbaar is gesteld. Er zit oa een echoapparaat in en instrumenten voor een operatiekamer.

Het wordt nog een hele onderneming om de container de berg op te krijgen. Het team helpt bij het inklaren van de container en eventueel met het installeren van de instrumenten. Zo komen we stapje-voor-stapje verder.

Rond de 23ste oktober heeft zr. Acilla alles met het project rond de weeskinderen voor elkaar. We gaan dan ter plekke een officiële start maken en de weeskinderen en hun verzorgers ontmoeten.

We gaan hun verhalen horen en met u allen delen.

Hartelijke groeten, Cobi

Nieuwsbericht Stichting Matamba

Voorspoedige start weeskinderen project

24 November 2013

Een afvaardiging van Stichting Matamba is net terug van een werkbezoek uit Tanzania waar het weeskinderen project gestart is. We zijn reeds gestart met 20 weeskinderen!

> Bekijk de collage

Nieuwsbericht Stichting Matamba

Stichting Matamba het doel voor de vastenactie 2014 in Wierden

19 October 2013

Dinsdagavond 15 oktober jl. had ik overleg met de gezamenlijke kerken in de gemeente Wierden in de Pastorie van de Sint Jan de Doper Parochie. Een prachtige avond, met prachtige mensen!

Het project voor de weeskinderen in Matamba is het goede doel voor de Vastenactie in 2014 in Wierden. Donateurs van de Stichting Matamba die in Wierden wonen, hebben voor ons een aanvraag hiertoe ingediend en de organisatie van de Vastenactie heeft voor de weeskinderen gekozen. Daar zijn we natuurlijk heel dankbaar voor.

Ik meen er goed aan te doen iedereen op deze manier te informeren want er komen nogal wat publieksacties aan. Ik zou het vervelend vinden als je het van je buren, vrienden, familie of uit de krant zou moeten lezen.

Acties zoals:

Artikel in de plaatselijk en regionale kranten en kerk- en schoolbladen.
Spaardoosjes die verspreid worden evenals vastenactie-enveloppen.
Deelname aan de liturgie.
Presentaties op scholen en tijdens vieringen.
We moeten voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw van het basisonderwijs lesmodules schrijven. Gelukkig hebben we veel (professionele) vrijwilligers die een handje helpen.
Posters.
Gezamenlijke maaltijd met Wierdenaren in het St. Jansgebouw op midvasten op 26 maart 2014. (waarbij je van harte uitgenodigd bent)
Vastenweekenddienst in St. Jan de Doper, hervomde kapel en gereformeerde kerk op 22 maart.
10 mei: overhandigen van de cheque. We hopen dat fr. Albert Mligo deze zelf in ontvangst kan nemen.
Tijdens zijn verblijf in Nederland zal fr. Albert ook gastlessen geven op scholen en preken in de kerk.
De Mariaschool heeft al toegezegd deel te willen nemen. De andere scholen zijn benaderd. Ook het openbaar onderwijs heeft interesse getoond. Niet onder het thema “Vastenactie” maar als project in een DerdeWereldland.

Nieuwsbericht Stichting Matamba

Nieuw filmpje en collage benefiet etentje

29 September 2013

Onder Media treft u een nieuw filpmje aan over het benefietetentje van 8 september en er is een fotocollage het etentje.

> Bekijk video Benefiet etentje

> Bekijk collage Benefiet etentje

Nieuwsbericht Stichting Matamba

Bijdrage voor Health Centre in Matamba

14 July 2013

Communicanten van de Sint Josef Kerk en de Heilige Geest-Maria Kerk in Enschede hebben een activiteit gehouden voor de Stichting Matamba. Het geld wordt besteed aan schooluniformen en schoenen voor de kinderen in Matamba. Heel hartelijk dank voor deze fantastische bijdrage!

> Bekijk de fotocollage

Nieuwsbericht Stichting Matamba

Knuffels voor Matamba

14 July 2013

De Stichting Matamba was met een " knuffelkraam" present op de Braderie op de Ootmarsumsestraat te Almelo. Mooie opbrengst en veel aandacht voor het Health Center en de weeskinderen. Dank je wel!

> Bekijk de foto

Nieuwsbericht Stichting Matamba

Benefit Indisch etentje voor stichting Matamba

14 July 2013

Op zondag 8 september organiseert stichting Matamba een benifit etentje. Jullie zijn allen van harte welkom!

> Bekijk de flyer

 

Nieuwsbericht Stichting Matamba

Zingen in de klas

14 July 2013

De bezoekers van stichting Matamba uit Nederland worden op een school in Matamba getrakteerd op een live optreden.

> Bekijk de video!

Nieuwsbericht Stichting Matamba

Goede berichten uit Matamba

09 June 2013

Bezoek aan Matamba 2013

In de periode 22 april tot en met 17 mei jl. hebben Cobi en Fred Noordhoff op verzoek van de Stichting Matamba een werkbezoek gebracht aan Matamba. De opdracht was tweeledig: onderzoek naar de functionaliteit van het Health Centre en een stevige basis leggen voor een project om, vanuit het Health Centre, de vele weeskinderen te gaan ondersteunen. Op beide vlakken is het werkbezoek succesvol geweest. Het is belangrijk om in nauw contact te blijven met de mensen in Matamba. De relaties moeten onderhouden worden en wederzijds overleg is noodzakelijk.

Het Health Centre
We staan er versteld van hoe het personeel het Health Centre draaiende houdt. Er zijn naast dr. Vasco, zr. Norbertha en zr. Gertrud zeventien verpleegkundigen in dienst. Gedeeltelijk worden deze betaald door de overheid, de overigen worden betaald door fr. Albert. Het personeel woont allemaal op het terrein. Dat is noodzakelijk want de afstand naar Chimala is te groot om heen en weer te reizen. Dr. Vasco en zr. Christien wonen met hun gezin in de huizen die we daarvoor gebouwd hebben. De niet-gehuwde verpleegkundigen wonen samen in een huis. Het is een klein dorpje en een gezellige boel met kinderen en familie.

Er gebeurt veel in Matamba
De bouw van de keuken met een verblijf voor de familie van patiënten die in het Health Centre moeten verblijven, vordert gestaag. Binnen 14 dagen zal het gereed zijn. Het wordt groter dan we in eerste instantie gedacht hebben: een gezamenlijke keuken en voor de vrouwen en de mannen een gescheiden onderkomen met wasgelegenheid.

Overleg
We hebben veel overleg gehad: met de burgemeester, een advocaat, iemand van jeugdzorg, de Bisschop en met de lokale bevolking. Iedereen steunt van harte ons initiatief om de weeskinderen ambulant te gaan ondersteunen op het gebied van onderdak (bij familie, buren) voeding, kleding, onderwijs en gezondheidszorg.

Handen uit de mouwen
Maar we hebben ook de handen uit de mouwen kunnen en mogen steken: vanuit het Health Centre worden iedere maand 2.000 kinderen gewogen en gevaccineerd tegen DKTP en hepatitis. Daar hebben we op twee locaties aan meegewerkt. Weegschaal, kleding, laptops, laptoptassen, zaadjes, speeltjes… De spullen die we mee genomen hebben zijn allemaal in dank aanvaard en direct in gebruik genomen. Ter plekke hebben we een wasmachine gekocht en aangesloten. De verpleegkundigen wasten nog steeds de was met de hand! Dat is geen doen.

Dank, dank, dank!
We danken u namens fr. Albert en de arme bevolking van Matamba hartelijk voor alle support: in de vorm van uw donatie of sponsoring, maar in het bijzonder ook voor uw betrokkenheid en compassie. In Matamba blijven ze onze hulp voorlopig nog nodig hebben! We zijn blij met elke gift en stellen uw bijdrage zeer op prijs.

 

Nieuwsbericht Stichting Matamba

Spreekbeurt over Matamba

30 March 2013

Anne bereidt haar spreekbeurt voor over het werk van de stichting Matamba. Het resultaat mag er wezen... ze kreeg voor haar presentatie een negen plus!

> Bekijk de video!

 

Nieuwsbericht Stichting Matamba

Het is ons gelukt!

12 January 2013

Het is ons gelukt! We hebben ons doel voor 2012 bereikt en meer zelfs nog dan dat! De keuken die we financieren wordt uitgebreid met een slaapverblijf voor mannen en vrouwen. Familie van de patiënten in het Health Centre kunnen daar overnachten. Tevens kunnen ze zorgen voor de noodzakelijke zorg en maaltijden voor de patient.

In totaal is het gebouw, incl interieur zoals fornuis, tafels, stoelen, potten en pannen begroot op € 16.500,00. Op de foto ziet u de tekening. We houden u op de hoogte van de voortgang van de bouw.

> Bekijk de bouwtekening!