Media

Nieuwsarchief

Activiteiten

Goede avond, lieve Marga, kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden, iedereen die vanavond hiernaartoe gekomen is om het waardevolle leven van Gerrit van Huizen, te gedenken.

Ik ben Cobi Noordhoff, voorzitter van de Stichting Matamba. Het is voor mij een eer om op dit moment op deze gewijde plek, stil te staan bij wat Gerrit bijgedragen heeft aan een meer menswaardige wereld.

Dat is ook wat we op de rouwadvertentie konden zetten: met compassie voor de allerarmsten heeft hij bijgedragen aan een meer menswaardige wereld.

Als bestuurder, als penningmeester maar bovenal als mens. Door wie hij was. Naast zijn taak als penningmeester hielp hij ook mee met activiteiten: de kerstkuiertocht, de boeken- en speelgoedmarkt, de infostand.

We zijn diverse keren met een groep op werkbezoek geweest in Tanzania. We bezochten de weeskinderen en het Health Centre. We hadden plezier bij de voetbalwedstrijd tussen de dorpen, die ondertussen een beetje een traditie geworden is. Op de rouwcirculaire staat een foto van Gerrit met een jongetje dat zo graag op de foto wilde. Maar als je goed kijkt zie je ook dat het jongetje een knuffeltje in zijn hand heeft. Gerrit deelde graag kleine cadeautjes uit aan de kinderen onderweg......

Natuurlijk hebben we de laatste dagen veel gesproken over Gerrit, over wie hij was en wat hij betekende voor velen. En dit is wat we zeiden: Gerrit was accuraat, betrouwbaar, Gerrit was een mooi mens, bevlogen voor de mensen die hem raakten. Gerrit deed de dingen graag op zijn eigen manier, hij hield van gezelligheid. Na de vergadering was er ook altijd tijd voor een wijntje of een pilsje.

Omdat de Stichting groeide, groeide ook de verantwoording en de werkzaamheden van de penningmeester: de vastenactie met de parochies en Cordaid was een hele klus. Maar een dankbare klus. In grote dankbaarheid kijken we naar de prachtige dingen die we met elkaar bereikt hebben: samen met de mensen in Matamba en in Nederland: Het Health Centre, het naaiatelier, de huisjes voor de dokter en de verpleegkundigen, de weeskinderen, het waterproject, het brillenproject. Er zijn heel wat tweedehands brillen door Gerrits handen gegaan. Hij keek ze na, maakte ze schoon, deed ze in plastic zakjes. Stapje voor stapje kwamen we verder.

 

Op mijn vraag aan onze contactpersoon in Matamba, fr. Albert, wat hij zou willen zeggen over Gerrit, mailde hij o.a.: “sinds mijn eerste bezoek in 2004 aan Nederland, ken ik Gerrit. Hij was een beste vriend. We maakten grapjes, en we deelden verhalen over vroeger en dan lachten we ons krom. Gerrit vertelde dat hij een keer in Spanje zijn auto moest verkopen om weer terug te kunnen naar Nederland. Hij zat zonder benzine en zonder geld..…. De mensen in Matamba hielden van Gerrit en Gerrit hield van ons” einde citaat.

Zondag gaan we weer met een kleine groep op werkbezoek naar Matamba met o.a. 2 koffers met brillen. Vanmorgen was er in Matamba een herdenkingsdienst voor Gerrit. Zo zijn en blijven we met elkaar verbonden.

De laatste keer dat ik Gerrit sprak, was in het Roessingh, de laptop stond klaar omdat hij zijn werk voor de stichting weer op wilde pakken. Ik had een mooi bericht voor hem: 3 jongeren in het project voor de weeskinderen: Angela, Neda en Devotha konden we als stichting netjes afleveren: ze hebben de basisschool en het voortgezet onderwijs doorlopen en gaan aan het werk, een toekomst opbouwen. Dat was ons doel en dat mochten we bereiken. Ik had nog een mooi bericht: Hekima gaat door studeren op de Highschool en Gerrit zei: “dat is ja, harstikke mooi….” Dat waren mooie momenten.

Wij willen Gerrit blijven gedenken als een blijmoedig, optimistisch, hoopvol mens, betrokken op anderen.  

Wat hij nu niet meer kan, willen wij voortzetten en met elkaar blijven we werken aan een mooiere wereld: dichtbij en ver weg.

*Laat liefde lichten

Bij werk en plichten

Dat blijft bestaan

Wat in liefde is gedaan

Moet je het leven,

Je taak eens verlaten,

Dat blijft bestaan

Wat in liefde is gedaan. (*uit de liedbundel van het Apostlisch Genootschap)

 

Lieve Gerrit… Asanta Sana