Father Albert Mligo

Father Albert Mligo is geboren op 18 september 1962 in het dorp Lugenge, ongeveer 250 km verwijderd van Matamba. Hij komt uit een gezin van 7 kinderen, drie jongens en vier meisjes. Albert is de oudste. 

Albert bezocht van 1972-1978 in het dorp Lugenge de lagere school. Daarna was hij van 1979-1982 leerling op een middelbare school, i.c. op een klein Seminarie in Mafinga. Vervolgens ging hij in militaire dienst in het zgn. ‘Mafinaga National Service Camp’. Tenslotte studeerde hij filosofie en theologie op her Groot Seminairie in Peramiho. In 1991 ontving hij in het bisdom Njombe de diakenwijding en in 1992 die van priester.

Sinds 2000 is hij pastoor van Matamba. Naast zijn pastorale taken is hij ook zeer maatschappelijk betrokken bij het wel en wee van de bevolking. Hij is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in het Health Centrum en voor de zorg van de weeskinderen.