december 17, 2020
Michiel Noordhoff

Eindejaarsbrief

Eindejaarsbrief 2020

Beste vrienden van Stichting Matamba,

Het einde van 2020 nadert alweer. Dit is voor het bestuur en de stuurgroep van de Stichting
Matamba een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en om vooruit te kijken naar volgend jaar. We beginnen met een Lichtpuntje: een van onze weeskinderen, die vanaf het begin in het project zit, gaat ons per 1 januari a.s. succesvol verlaten. Hij heeft een studiebeurs gekregen en gaat naar de Universiteit. De Tanzaniaanse overheid gaat zijn studie betalen. We hebben voor hem het verschil kunnen maken. Nadat we hem voor het eerst bezochten in het huisje van zijn oma schreven we:

“grootmoeder zorgt voor hem, ruim huis, aparte kook- en slaapvertrekken, dekens, matras en schoolboeken aanwezig, eten in huis, hygiënisch, schoenen, goede kleding”.

Hier worden we toch wel heel gelukkig van. Ook een geweldige prestatie van zijn grootmoeder, die hem mede dankzij onze financiële steun, zo goed kon begeleiden.

Wat gebeurde er verder in 2020?

Het jaar 2020 is wereldwijd op een vreemde manier verlopen. Er hebben zich veel zaken aangediend met grote gevolgen. De meeste impact had de uitbraak van het coronavirus in februari/maart 2020. Dit virus heeft miljoenen mensen op verschillende manieren getroffen.
Ook onder onze donateurs zijn er door COVID-19 verliezen geleden. We wensen deze mensen sterkte bij de verwerking van hun verlies. Door het coronavirus heeft de Stichting Matamba haar plannen moeten aanpassen.

Werkbezoeken: De geplande werkbezoeken van juli en oktober konden niet doorgaan. We hebben de contacten zoveel mogelijk digitaal onderhouden.

Brillenproject: In april zouden opticien Michiel Noordhoff en arts Lydia Havekes vertrekken naar Matamba, Makete en Njombe om daar weer veel mensen van brillen te voorzien. Ook dat kon geen doorgang vinden. De situatie in Matamba zelf is ongewijzigd gebleven. Er worden nog steeds veel brillen in Nederland verzameld.

Fysiotherapie: De Tanzaniaanse fysiotherapeute, die werkzaam was in Matamba, woonde bijna een jaar in het dorp zelf en behandelde de kinderen vaak aan huis. Zij werkte onder strikte coronaregels. Door persoonlijke omstandigheden heeft ze Matamba per 1 dec. jl. moeten verlaten. Per 1 januari 2021 verwachten we dat er weer een fysiotherapeut uit de regio aanwezig is.

Health Centre: Binnen het Health Centre is men gestart met de behandeling van HIV patiënten.
De Stichting Matamba heeft een donatie gedaan om een ruimte daarvoor aan te passen.

Weeskinderen: Het schooljaar in Tanzania loopt van 1 januari tot 1 januari. In december moet weer schoolgeld betaald worden voor 17 kinderen. In totaal zijn er 22 kinderen in ons project:

4 studenten gaan naar het voortgezet onderwijs op kostschool

11 studenten gaan naar het voortgezet onderwijs

2 kinderen gaan naar de basisonderwijs op kostschool

5 kinderen gaan naar de basisschool

Wilde Ganzen: Er is een contract met Wilde Ganzen. We hopen in 2021 weer verder te kunnen gaan met de ingezette plannen.

Stichting PUM: In 2021 pakken we de aanbevelingen van PUM op: scholing in het Health Centre van een medische secretaresse.

Fondsenwerving: Iedereen heeft te maken met veranderende financiële keuzes. Dat merkt onze stichting heel goed. Fondsenwerving is daarom heel moeilijk. Om de begroting sluitend te krijgen en te houden nemen we voorlopig geen nieuwe weeskinderen in het project op.

Wereld Wijd voor Kinderen: Onze stichting heeft een aantal jaren ondersteuning gehad van WWvK. In 2020 was dat voor het laatst. We zijn WWvK dankbaar voor al deze jaren van steun.
Ter afronding van onze samenwerking hebben we het nieuwe bestuur van WWvK aangeboden om een presentatie te geven en te laten zien wat we hebben kunnen bereiken.

Website: In augustus is onze website gehackt. Gelukkig was Eric Fischer bereid om ons, pro deo,  uit de brand te helpen. Herstel van de website zou te arbeidsintensief zijn, daarom is er een nieuwe actuele en gemoderniseerde website. Op het moment dat u deze brief krijgt is hij online: even kijken naar www.stichting-matamba.nl

 

Vooruitblik op 2021

We hopen van ganser harte dat in 2021 de afspraken en andere ontwikkelingen die in 2020 op het programma stonden, alsnog kunnen worden hervat of voortgezet in aangepaste vorm.

Wij blijven investeren in kennis en kunde zodat we over een aantal jaren niet meer nodig zijn in Matamba. Het bestuur en de stuurgroep van Stichting Matamba bedanken alle vrienden en vrijwilligers voor de steun die er in dit afgelopen jaar is gegeven.

 

Wij wensen een ieder hele fijne en gezellige feestdagen.

 

De stille dagen komen eraan
Tijd om even stil te staan,
Overdenken en bezinnen
Afsluiten of opnieuw beginnen.
Wat te doen met wensen of dromen
Dingen die jou zijn overkomen
Laat ze zijn of laat ze achter.
De mooiste krijgen een plaats in je hart
Maak ieder jaar een nieuwe start
Begin aan je oude of nieuwe dromen
Laat het leven op je afkomen.

                     Heb lief, bewonder en geniet
Meer heb je in dit leven niet.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur en de stuurgroep van Stichting Matamba

Dorien Goedhart,

Tweede voorzitter

 

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *