Eindejaarsbrief

 

 

Almelo, december 2021,

                                    Er is nog zomer

                          Er is nog zomer en genoeg

       wat zou het loodzwaar  tillen zijn, wat een gezwoeg, 

               als iedereen niet iedereen terwille  was,

          als niet iedereen, iedereen  op handen droeg. 

 

Judith Herzberg (1992) 

 

Beste Vrienden van de Stichting Matamba,

Aan het eind van het jaar is het een traditie van het bestuur en de stuurgroep van de Stichting Matamba om terug te blikken op het achterliggende jaar en vooruit te kijken naar het komende jaar 2022. Het was mede door de Coronapandemie een bewogen jaar.

Vanuit Matamba horen we dat onze inzet voor de bevolking zijn vruchten af gaat werpen. Helaas konden we afgelopen jaar niet op werkbezoek, we vonden het te riskant vanwege de vele Covidbesmettingen. We moeten het dus doen met informatie die we krijgen van Fr. Albert. Gelukkig konden we in Nederland werken aan het onderhouden en uitbreiden van ons netwerk. We zijn samen gaan werken met het Huis van Lydia in Almelo en

Stichting BetuweWereldwijd in Culemborg. Dit jaar was er geen subsidie van WereldWijdvoorKinderen. Gelukkig hebben we toch al onze voorgenomen plannen kunnen waarmaken. Ons doel voor 2021 was de voortgang van het project voor de weeskinderen waarborgen, het onderhouden van het Health Centre en het Brillenproject continueren.

Het Brillenproject

Het brillenproject heeft zich uitgebreid naar Makete en Njombe. Dit jaar is er helaas geen delegatie van het brillenproject naar Tanzania afgereisd, maar we hebben niet stil gezeten. Er komen heel veel gebruikte en nieuwe brillen binnen. Het werd te veel voor onze vrijwilligers om deze gereed te maken voor hergebruik in Tanzania. Maar toen de nood het hoogst was, was hulp nabij! De Stichting Betuwe Wereldwijd bood aan om ons veel werk uit handen te nemen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maken de brillen schoon, meten ze door en maken ze gereed voor vervoer. Op dinsdag 23 november jl. is er een container met goederen vanuit de haven van Rotterdam vertrokken met o.a. brillen, slijptoestellen, meetapparatuur en nieuwe monturen. We hopen dat Michiel Noordhoff en Lydia Avekes begin volgend jaar weer aan het werk kunnen in Matamba en ruime omgeving. Ondertussen werkt dr. Simon Luvanda aan goede oogzorg in diverse ziekenhuizen. Onze hupmiddelen zijn daarbij bitterhard nodig. Dr. Luvanda is oogarts en district-manager vanuit de overheid. Door de jaren heen zijn er meer dan 4.000 brillen uitgedeeld.

Het Health Centre

De Stichting Matamba heeft een extra financiële ondersteuning kunnen doen, waarmee in het Health Centrum een polikliniek voor HIV/Aids is verwezenlijkt. Daarnaast ondersteunden we in 2021 maandelijks het Health Centre de doctoren en noodzakelijke benodigdheden.

 

De weeskinderen

De weeskinderen waar we zorg voor dragen wonen bij hun familie. Vaak is dat een opa, oma of ander familielid. Zij krijgen voeding, kunnen naar school en krijgen gezondheidszorg als dat nodig is. Zr. Prisca coördineert het project. Iedere twee weken is er een contactmoment in het Health Centre. De kinderen krijgen dan ook eten mee voor het hele gezin waarin het kind woont. Het hoogst aantal kinderen dat we in ons project hebben gehad sinds 2014 is 30. Inmiddels is er een aantal succesvol uitgevlogen. Sommigen zijn aan het werk, anderen studeren nog door. Eén jongen heeft een beurs voor studie aan de Universiteit gekregen en 2 meisjes gaan naar een speciale school voor talentvolle kinderen.

Samen met “Days for Girls” hebben we in het Huis van Lydia met vrijwilligers 50 tasjes genaaid voor jonge meisje en vrouwen in Matamba. In de tasjes zit duurzaam, wasbaar maandverband, een washandje, stukje zeep, 2 stuks ondergoed en een stoffen maandverbandhouder. Met veel plezier hebben we hieraan gewerkt en met nog groter plezier zal het ontvangen worden. Zodra reizen naar Afrika veilig is gaat een delegatie naar Matamba en geeft voorlichting aan de meisjes en deelt de tasjes uit.

Onze plannen voor 2022:

Natuurlijk willen we de reguliere activiteiten vervolgen: de zorg voor het Health Centre, het Brillenproject en de zorg voor de weeskinderen. Onze aandacht gaat vooral naar het continueren van het project en het werken aan zelfstandigheid.

In 2022 hebben we op de lijst van studenten 15 kinderen voor de secundary school en 5 kinderen voor de primary school. Acht kinderen zijn uit het project omdat hun studie is afgerond.

Investeren in kennis en kunde is een belangrijk uitgangspunt van de Stichting Matamba, zodat men ons op enig moment niet meer nodig heeft. Maar onze steun, op welke manier dan ook, blijft ook in 2022 noodzakelijk.

We zijn zeer dankbaar dat we telkens weer een beroep op u, de vrijwilligers, donateurs en sponsoren mogen doen. Dankzij uw bijdrage kunnen we al deze mooie projecten uitvoeren.

Het bestuur en de stuurgroep van de Stichting Matamba wensen u goede kerstdagen, gezellige jaarwisseling en voor 2022: Vrede en alle Goeds. We hopen dat we volgend jaar Corona achter ons kunnen laten.

A Sante Sana

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur en de stuurgroep van de Stichting Matamba

Cobi Noordhoff

We verwijzen u graag naar de volgende websites:

www.stichtingmatamba.nl,www.betuwewereldwijd.nl, www.huisvanlydia.nl, www.daysforgirls.org

Rek.nr. NL23 RABO 0381 3939 41 t.n.v. Stichting Matamba te Almelo