Cobi Noordhof

Nadat de oprichter van de Stichting Matamba, Jan Grotenhuis, zijn voorzitterschap overgedragen had aan Michael Vöcke, heb ik de eer om sinds 2011, voorzitter de zijn van deze mooie stichting.
In 2010 ben ik gestopt met mijn betaalde werkzaamheden dus er was ook ruimte om het op te pakken. Ik werkte in de Jeugdhulpverlening en als welzijn- en presentiewerker. Ik heb een lange periode gewerkt bij Stadspromotie. Allemaal ervaringen die me goed van pas komen om samen met velen iets te betekenen voor de arme bevolking in Matamba, Tanzania.
Een kind heeft een dorp nodig om op te groeien. Daarom zijn we er een groot voorstander van om weeskinderen niet onder te brengen in een kinderhuis maar bij betrokken familieleden. Er zijn al heel wat kinderen uitgevlogen die nu zelfstandig hun weg moeten gaan. We hebben voor hen het verschil gemaakt!
Een goede gezondheidszorg is van wezenlijk belang zowel voor moeder- en kindzorg als voor de overige bewoners in Matamba. We zijn dankbaar dat we een Health Centre hebben kunnen bouwen. We werken toe naar zelfredzaamheid want uiteindelijk zal het dorp self-supporting moeten worden.