Algemeen

Naam: Stichting Matamba

ANBI-nummer: 812215102

KvK-nummer: 08115497

Contactgegevens:

Email: info@stichting-matamba.nl

Adres: Boddenstraat 38, 7607 BN ALMELO

www.stichting-matamba.nl

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Cobi Noordhoff – vd Pol

2e voorzitter: Dorien Goedhart

Secretaris: Joke Pezie

Penningmeester: Joke Pezie

Lid: Jannie vd Weide

Het bestuur en alle vrijwilligers werken onbezoldigd voor de Stichting Matamba. Indien zij naar Matamba, Tanzania afreizen betalen zij de reis, verblijf en transport daar zelf.

Doelstelling:

Het doel van de Stichting Matamba is de nodige zorg, in de breedste zin van het woord, te verlenen aan de bevolking van het dorp Matamba, Tanzania. In het dorp is, met de financiering door Stichting Matamba, in 2008 een Health Center geopend. In de regio Matamba wonen veel weeskinderen die aan de zorgen van de families in het dorp zijn toevertrouwd. Het project voor de weeskinderen “Childrenwing” is in oktober 2013 gestart met 20 kinderen. Inmiddels is dit uitgegroeid tot 27 kinderen, waarvan er een aantal doorgestroomd zijn naar hoger onderwijs.

In 2014 is het brillenproject gestart. Voor dit project verzamelt de stichting Matamba gebruikte brillen. De brillen worden in Nederland schoongemaakt, doorgemeten en verpakt. Twee tot drie keer per jaar gaat een Nederlandse opticien naar Matamba en de regio om de ogen op de meten en de mensen worden voorzien van een “nieuwe bril”.  Ook is er een samenwerkingsverband met de regio oogarts om ons werk kwalitatief en fysiek te ondersteunen. Voor het transport en doormeten van de brillen is een samenwerking gevonden met Stichting Betuwe Werelwijd te Culemborg. 

In 2016 is het project gestart om een naaischool op te zetten. Jonge meisjes kunnen hier een opleiding volgen in het maken en herstellen van kleding. Het is een 2-jarige opleiding. Aan het eind van de cursus krijgen de meisjes een certificaat.

Beloninginsbeleid:

De bestuurders van de stichting Matamba ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ook alle vrijwilligers die activiteiten verrichten, doen dit op basis van vrijwilligheid. De stichting heeft geen personeel in dienst. 

Activiteitenveslag:

De achterliggende jaren ontwikkelden we activiteiten die gericht waren op het genereren van gelden om de projecten in Matamba te financieren. Zo organiseren we een een kerstwandeling, een speelgoedmarkt en is er een goede samenwerking met de Wilde Ganzen en Wereldwijd voor kinderen.

Er zijn donateurs die jaarlijks een bijdrage leveren, legaten uit nalatenschappen en sponsors die ervoor zorgen dat wij ook de projecten in de toekomst voort kunnen zetten.